Στάθης Δογάνης | Under Siege

Σύλληψη & Χορογραφία: Στάθης Δογάνης
Μουσική σύνθεση: Χρήστος Σακελλαρίδης
Σκηνικά: Μαρίζα Σουλιώτη

Ερμηνεία-Συνδημιουργία: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη, Adrian Kolaritz