Σύλληψη – Ερμηνεία: Chloé Moglia
Κατασκευή: John Caroll / Paris Quartier d’Eté
Παραγωγή: Rhizome
Ανάθεση: Le Quartz, Scène nationale de Brest
Συμπαραγωγή: Paris Quartier d’Eté
Ευχαριστίες: Laurence Edelin
Η Rhizome στηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνιών – DRAC Bretagne και υποστηρίζεται από το διαμέρισμα του Morbihan (Bretagne) και τη Fondation BNP Paribas. Η Chloé Moglia είναι συνεργαζόμενη καλλιτέχνιδα στο L’Agora – Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, στο CCN2 – centre chorégraphique national de Grenoble και στο Scènes du Golfe.

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου