Γιάννης Παππάς
Eva Ísleifs
Erin Honeycutt
Μαρία Νικηφοράκη
Rakel McMahon
Ásta Fanney
Αριστείδης Λάππας

Οργάνωση:Eva Isleifs and A – DASH