Επιμέμεια: Πάνος Γιαννικόπουλος |  Performers: Pablo Soto, Κατερίνα Σπυροπούλου, Μαρκέλλα Ξυλογιαννοπούλου, Δημήτρης Αμελαδιώτης