Ε- ΦΥΓΑ Μικρασία- Ελευσίνα, της Γιολάντα Μαρκοπούλου ● Οι Κήποι Μιλούν, της Τάνια Ελ Χούρι ● Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω, της Τάνια Ελ Χούρι ● Ουδέν Προς Δήλωση, των Dictaphone Group ● Οι Ελευσίνιοι Αφηγούνται, του Φίλιππου Κουτσαφτή