Χορευτικά σόλι στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”.
Χορογραφίες: Κωνσταντίνος Ρήγος, Ιωάννα Πορτόλου, Γιάννης Νικολαΐδης