Συντελεστές

Σύλληψη: Γιάννης Μανταφούνης
Χορογραφία: Γιάννης Μανταφούνης, Aoife McAtamney
Διεύθυνση Παραγωγής: Mélanie Fréguin
Παραγωγή: Cie Ioannis Mandafounis
Συμπαραγωγή: Prairie – Migros Cultural Percentage, Tanzfest 2015
Με την υποστήριξη: City of Geneva, State of Geneva, Swiss Arts Council Pro Helvetia, Culture Ireland, Culture Ministry of Luxembourg